5×32 – 160m2 – 50m2 Thổ – Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh

     560,000.000